top of page

VIA NEGATIVA – Meditationer i ord

Det som finns är inte verkligt; det som är verkligt finns inte. Det absoluta och oändliga existerar inte manifesterat i den relativa världen av ändlig form. Via negativa är metoden att närma sig det outtalbara genom att säga vad det inte är. Det är också mystikerns väg mot Sanning med stort S. Bit för bit kläs världen av sina existentiella sinnesplagg, för att till slut blotta det något/inget som aldrig kan fångas konceptuellt.

 

Eftersom allt existerande enbart är uppfattade definitioner inuti det absolut verkliga, sinnets konstruerade begränsningar av det oändliga, kan den absoluta verkligheten inte greppas varken med logik eller språk. Via negativa, besläktat med den hinduistiska Advaita Vedanta-skolans "neti-neti"-process, resulterar här i en samling haiku-dikter och meditationer i ord (om något sådant ens är möjligt).

 

När alla sinnets konstruerade identifikationer har upplösts – till och med det upplevda förhållandet mellan subjekt och objekt – blir något ändå kvar. Verbet – ett personlighetslöst vara och "Jag är". Detta är mystisk realism – ett rent medvetande medvetet om inget annat än medvetandet självt, fritt från sinnets konstgjorda kategorier och dualistiska tudelning i subjekt och objekt.

Publiceras under 2021

Via Negativa cover 2.png
bottom of page