top of page

TEST – ÄR DU MYSTISK REALIST?

Bra! Fyra rätta svar.

Påstående 5: I absolut verklighet är medvetandet ett ingenting som saknar gränser. Från ett perspektiv i den relativa existensen är det därmed lika med oändligheten själv. Denna eviga oändlighet aktualiseras automatiskt som upplevd form. Den materiella rumtiden är en av dessa dimensioner av manifesterad form.

A. Ja, just på grund av att medvetandet är ett gränslöst ingenting kan det rymma det eviga ”allting”, som det via våra begränsade sinnen skannar genom i tid och rum.

B. Nej, medvetandet är fortfarande ett ”något”, en självständig entitet, som betraktar rumtiden som en separat skapelse.

bottom of page