top of page

Tyvärr!

Du är inte mystisk realist.

Hur tänker du egentligen? Om medvetandet fortfarande är ett ”något” skulle det endast kunna upplevas som ett ”något” i och av något annat. Vad kunde detta vara annat än ett annat medvetande? I så fall var ju det du ursprungligen kallade för medvetande faktiskt inte medvetandet självt, utan endast ett objekt i medvetandet.

 

Nu är ju medvetandet alltid det som upplever och uppfattar – det kan inte vara det upplevda och uppfattade, ungefär som en sol aldrig kan lysa upp sig själv, utan endast andra planeter, eller som en spegel aldrig kan spegla sig själv, utan endast andra objekt.

bottom of page