top of page

Tyvärr!

Du är inte mystisk realist.

Du verkar ha en definition av ”medvetande” som fortfarande begränsar sig till ett subjekt-objekt-förhållande – ett ”något” medvetet om ett annat ”något".

 

Men medvetandet är inte ett ”något”. Det är ett inget som just därför kan fyllas med allt. Du tycks också se medvetandet som separat från den ”omvärld” det upplever. Hur skulle det vara möjligt? Den uppfattade ”omvärlden” uppstår ju i och av medvetande.


Medvetandet kan trots allt fortgå utan upplevd subjekt-objekt-dualism. Det kräver ingen omvärld, eller något  separat ”annat”. Du kanske inte är medveten om detta ännu?

bottom of page