top of page

Tyvärr!

Du är inte mystisk realist.

Du är ytterligare ett offer för mänsklighetens enorma masshypnos. Du vandrar inte omkring i verkligheten, utan i en död konstruktion av människornas platta definitioner och tomma koncept.

 

Världen ter sig ofta rätt grå och tråkig för dig, inte sant? Nu vet du varför.

 

Antagligen är du redan en cynisk jävel, på god väg mot att dessutom bli bitter.

bottom of page