TEST – ÄR DU MYSTISK REALIST?

Bra! Fem rätta svar.

Påstående 6: Medvetandet – det mer absoluta jaget som alltid iakttar vårt relativa jag i personlig form – kan sägas vara identiskt med det som vi ”levande” i form kallar för ”döden”. Det vi är när vi är döda är redan närvarande som det som ser ut genom våra ögon just nu.

A. Ja, när den personliga formen i relativ rumtid upphör, är medvetandet fortfarande kvar i sitt eviga nu. Ur sin gränslösa och oändliga intighet, havande med allt, aktualiserar det omedelbart och automatiskt nya och andra former att vara medvetet om.

B. Nej, döden är omedvetande.