top of page

TEST – ÄR DU MYSTISK REALIST?

Bra! Fem rätta svar.

Påstående 6: Medvetandet – det mer absoluta jaget som alltid iakttar vårt relativa jag i personlig form – kan sägas vara identiskt med det som vi ”levande” i form kallar för ”döden”. Det vi är när vi är döda är redan närvarande som det som ser ut genom våra ögon just nu.

A. Ja, när den personliga formen i relativ rumtid upphör, är medvetandet fortfarande kvar i sitt eviga nu. Ur sin gränslösa och oändliga intighet, havande med allt, aktualiserar det omedelbart och automatiskt nya och andra former att vara medvetet om.

B. Nej, döden är omedvetande.

bottom of page